Wat is Integrale Ouderentoets?

Lang thuis blijven wonen is prima, maar het risico op vereenzaming is reëel. Ouderen moeten zo lang mogelijk aan het openbaar leven kunnen deelnemen. Daarom de “Integrale ouderentoets”: een screening van zowel de infrastructuur als de totale dienstverlening van het (stads)bestuur. Dit is nog nergens gebeurd in Vlaanderen. De methodiek moet eerst ontwikkeld worden, daarna ook effectief toegepast en gerealiseerd. Op het einde van het project moet een methodiek beschikbaar zijn die ook door andere lokale besturen kan worden toegepast.

Ga naar de eerste stap

Stappenplan

Beleid &stadsdiensten Beleid &stadsdiensten Beleid &stadsdiensten Beleid &stadsdiensten Gebruikers Gebruikers Gebruikers Toegankelijkheidsexperts staan je gedurende het hele proces bij 1Ambitiesformuleren 2Draagvlakcreëren 3De bestaandesituatie inkaart brengen 4De toegankelijkheidverbeteren 5Verankeren inde werking